Home / Poker Online / Omaha – Biến thể khác của Poker

Omaha – Biến thể khác của Poker

 

M88 POKER TIỀN THƯỞNG CHÀO MỪNG LÊN ĐẾN $200

100% Tiền Gửi Lên Đến 200 USD dành cho Thành Viên Mới

Link 1      Link 2      Link 3

PokerWelcomeBonus_promo_VN

Link vào m88 mới nhất – 2016


https://m88so.com
https://789c88.com
https://m7889.com
https://88ms88.com
https://m998877.com
https://m886789.com
https://ms88po.com

Untitled333

Omaha hold’em (cũng có tên gọi là Omaha holdem hay gọi tắt là Omaha) là trò chơi bài dùng quân bài chung tương tự như Texas Hold’em. Trong trò chơi này từng người chơi được chia bốn quân bài và phải dùng chính xác hai trong bốn quân bài này để có được kết hợp bài cao nhất, cộng với chính xác ba quân bài chung. Trái với thể loại Razz là bài thấp nhất chiến thắng.

Sự khác nhau cơ bản giữa Omaha và Texas Hold’em nằm ở những điểm sau: trước tiên, người chơi được chia bốn quân bài thay vì chỉ hai quân bài. Các lượt đặt cược và sự bày trí của quân bài chung thì giống nhau. Vào cuối ván bài, bài của từng người chơi là bài tốt nhất gồm năm quân bài được hình thành từ đúng ba quân bài chung trên bàn, cộng với đúng hai quân bài của chính người chơi. Không giống trò chơi Texas hold’em, người chơi không thể dùng bốn hoặc năm quân bài trên bàn mà không dùng đến ít nhất là hai quân bài của chính mình, hoặc người chơi không thể dùng ba hoặc bốn quân bài được chia để tạo thành một sảnh mạnh.

Trong kiểu chơi Omaha cao-thấp chia-8 hoặc mạnh hơn (gọi tắt là Omaha/8), từng người chơi tạo sảnh gồm năm quân bài cao và sảnh năm quân bài thấp từ át đến 5 (cao nhất tám hoặc thấp hơn thì mới được tính), và pot được chia đôi cho sảnh cao và thấp (có thể dành cho chỉ một người chơi). Để được tính cho sảnh thấp, người chơi phải có bài 8-7-6-5-4 hoặc thấp hơn (chính vì vậy mới có tên gọi là “tám hoặc mạnh hơn”). Có một số ít sòng bài chơi thấp 9, nhưng khá hiếm. Mỗi người chơi có thể dùng bất cứ hai quân bài nào trong bốn quân bài được chia để tạo sảnh cho mình, và bất cứ hai quân bài nào để tạo sảnh thấp. Nếu không có sảnh thấp nào đủ điều kiện, thì sảnh cao sẽ dành được toàn bộ pot.

Bảng bên dưới minh họa năm quân bài chung trên bàn ở cuối ván chơi, và liệt kê bốn quân bài được chia cho từng người chơi, và sảnh tốt nhất về cao và thấp của năm quân bài mà người chơi có thể đưa ra khi hết ván:

 

Bài chung: 2♠ 5♣ 10♥ 7♦ 8♣
Người chơiQuân bài hiện cóCaoThấp
AlanA♠ 4♠ 5♥ K♣5♥ 5♣ A♠ 10♥ 8♣7♦ 5♣ 4♠ 2♠ A♠
BryanA♥ 3♥ 10♠ 10♣10♠ 10♣ 10♥ 8♣ 7♦7♦ 5♣ 3♥ 2♠ A♥
Chris7♣ 9♣ J♠ Q♠J♠ 10♥ 9♣ 8♣ 7♦Không đủ điều kiện
Derek4♥ 6♥ K♠ K♦8♣ 7♦ 6♥ 5♣ 4♥7♦ 6♥ 5♣ 4♥ 2♠
EveA♦ 3♦ 6♦ 9♥10♥ 9♥ 8♣ 7♦ 6♦7♦ 5♣ 3♦ 2♠ A♦

 

Kiểu chơi Omaha pot-limit (viết tắt là PLO) rất được phổ biến tại châu Âu, trên mạng, và trong các trò chơi đặt cược lớn ở các sòng bài châu Á. Thường thì chỉ chơi sảnh cao, nhưng cũng có thể chơi cao – thấp. M88 có rất nhiều biến thể Poker, bao gồm cả Omaha. Tất cả thể loại này đều có thể chơi poker trực tuyến.