Home / poker news

poker news

Doanh thu poker tháng Một của Nevada giảm 5%

Theo báo cáo được công bổ bởi cơ quan quản lý trò chơi, gần 600 bàn poker khắp tiểu bang Nevada đã thu về tổng cộng 9 triệu đô la Mỹ trong tháng Một. Dữ liệu của tiểu bang cho thấy doanh thu của 65 phòng poker đã giảm 5,3% …

Read More »